Workshop s Evou Koťátkovou, Eliškou Hanzlovou a platformou Futuropolis

20. 4.  10.00  Kino – Divadlo – Kavárna - Veletrhy Brno

Workshop pro žáky a učitele základní školy s Evou Koťátkovou a Futuropolis (2. stupeň ZŠ a gymnázia)

Co utváří veřejný prostor, ve kterém se pohybujeme?
Jaké hlasy v něm zaznívají a jaké hlasy jsou z něho vytěsňovány?
Jaké je v něm místo pro imaginaci a vize, naše emoce a touhy, když většinu prostoru zabírají slogany reklamních kampaní a jejich dominantní vizualita?
Co bychom viděliy, kdyby se město zbavilo těchto vrstev?
Co bychom naopak do takového "vyklizeného" města vnesli
y abychom vylepšili*y jeho fungování?

Přijďte o tom společně přemýšlet na workshop pořádaný Eliškou Hanzlovou a Evou Koťátkovou z projektu Futuropolis: škola emancipace.

Futuropolis: škola emancipace je tříletý experimentální projekt, který se pokouší vnést do českého vzdělávacího prostředí přístup kritické pedagogiky Paula Freireho, kombinovaný s metodami systémového myšlení a myšlení o budoucnostech či s důrazem na zapojení emocí, smyslů, umění a imaginace. Cílem projektu je zkoumat, jak lze dělat transformativní vzdělávání, tedy takové, které vede k proměně jednotlivce, kolektivů i společnosti.
www.futuropolis.cz

Akci zaštiťuje Katedra výtvarné výchovy PdF MU.

Foto z akce: Ema Tesaříková