Zapojené instituce

1Ve Vaňkovce 2, 602 00, Brno

Fait Gallery

Fait Gallery je mladá galerijní instituce, jež své spektrum zájmu postupně rozšiřuje nad rámec českého i středoevropského kontextu. Původně působila v bývalém královopolském pivovaru, ale od roku 2016 navázala na dosavadní činnost v tovární Vaňkovce. Výstavní projekty pokrývají celé spektrum výtvarného umění 20. a 21. století, a to jak etablované české autory, tak i současné umění generace nejmladší. Mimo to se zasazuje o podporu soukromého sběratelství a upevnění této tradice v Brně.

2Údolní 212, 602 00, Brno

Galerie Průchod

Neoficiální výstavní prostor v průchodu, který spojuje ulici Úvoz s Údolní, je místo, které svým charakterem vyzývá k instalaci a konzumaci umění. Prostornost místa, vhodné osvětlení i dobře udržované stěny přímo zvou k zastavení a cílenému využití neinvazivní formou. Osoba, která prostorem prochází, se stává nevědomky součástí instalace, návštěvníkem, který si možná není jistý, na co se dívá, ale přesto je místem, byť podprahově, ovlivněn.

3Mozartova 1, 662 15, Brno

Ateliér fyzického divadla

Ateliér klade důraz na fyzický trénink, intermediální a dramaturgické myšlení či dichotomii tvůrce-interpreta a využití zvuku, videoprojekcí či animací. Nedílnou součástí výstupů ateliérů jsou autorské představení, které jsou výsledkem úzké spolupráce studentů s dalšími studenty divadelní fakulty a s profesionálními umělci. Tvůrci vychází především z tématu, nikoli z předem daného dramatického textu a zaměřují se na poetiku pohybu – ať už akrobatického, tanečního nebo hereckého.

4Arna Nováka 1, 602 00, Brno

Galerie Edikula

Projekt studentské galerie vznikl na základě setkávání skupiny studentů Filozofické fakulty. Z rozhovorů o nedostatku kurátorské praxe pro studenty a absolventy Semináře dějin umění a Managementu v kultuře vzešel nápad na založení galerie, která by umožňovala studentům poznat hranice mezi teorií umění a praktickou galerijní zkušeností. Atypický prostor galerie v podobě výklenku v budově C akcentovaný výraznými kulatými okny umožňuje zaměření na site-specific instalace a menší sochařská díla.

5Malinovského nám. 2, 602 00, Brno

Dům umění města Brna

Výstavní prostor na Malinovského náměstí spolu s druhým objektem Domu pánů z Kunštátu hostí skupinové i monografické výstavy reagující na otázky kladené současnou uměleckou scénou. Nynější ředitelkou je Terezie Petišková, která program obohatila o prostor pro výzkum, umělecký experiment a centrum nových médií s názvem Vašulka Kitchen Brno. Dům umění stojí také za projektem Brněnského architektonického manuálu, za přehlídkou umění Brno Art Open a za mezinárodním rezidenčním programem BAiR.

6Körnerova 9, 602 00, Brno

SOLO offspace

Výstavní prostor vznikl v roce 2015 na Körnerově ulici na místě bývalého obchodu. Ondřej Homola a Martin Nytra si položili za cíl vybudovat platformu, která by sdružovala mladé umělce v prostorách ateliérů s galerií, kde by bylo možné vytvořená díla zároveň prezentovat. V současnosti se na směřování podílí především kurátor Tomáš Plachký a grafická designérka Tereza Bierská.

7Kounicova 22, 602 00 Brno

Co.Labs

Nezávislá platforma vznikla v roce 2021 transformací divadla BuranTeatr. Z činoherních dramatizací textů a žánrových adaptací se Co.Labs organicky přesunula k hraničním divadelním formám, pohybovému divadlu, současnému tanci a nové činohře. Aktivně zabezpečuje podporu tvůrců pomocí rezidencí a workshopů, klade důraz na nezávislost a pomoc pro všechny umělce. Sdílený prostor slouží pro propojení studentů s etablovanými tvůrci nejen z oblasti performing arts, ale také výtvarného umění a hudby.

8Gorkého 41, 602 00 Brno

OFF/FORMAT

Galerii naleznete ve dvorním traktu na ulici Gorkého. Při souboji všech zvuků rušného centra vítězí v prostoru vnitrobloku ticho sloužící k rozjímání nad vystavenými díly. Instituce cílí převážně na prezentaci mladých českých umělců, k poslání galerie odkazuje i její název; usiluje překročit zažitý formát výstavních prostor. Podhoubí OFF/FORMATU vzklíčilo mezi bývalými studenty Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MU, na jejím fungování se podílí Ondřej Navrátil, Petr Kovář a Šimon Kříž.

9Husova 535, 662 26, Brno

Pražákův palác

Moravské galerie se jako jediné muzeum umění v ČR zabývá výtvarnou kulturou zcela komplexně. Pracuje jak s volným uměním – malbou, kresbou, grafikou a plastikou od nejstaršího období po současnost, tak s fotografií, užitým uměním, grafickým designem a architekturou. Galerie mimo trojici výstavních budov spravuje také Jurkovičovu vilu a Rodný dům Josefa Hoffmana. Pro veřejnost organizuje odborné přednášky a věnuje se i publikační činnosti, dále pořádá i Mezinárodní bienále grafického designu.

10Husova 536, 662 26, Brno

Uměleckoprůmyslové muzeum

Moravské galerie se jako jediné muzeum umění v ČR zabývá výtvarnou kulturou zcela komplexně. Pracuje jak s volným uměním – malbou, kresbou, grafikou a plastikou od nejstaršího období po současnost, tak s fotografií, užitým uměním, grafickým designem a architekturou. Galerie mimo trojici výstavních budov spravuje také Jurkovičovu vilu a Rodný dům Josefa Hoffmana. Pro veřejnost organizuje odborné přednášky a věnuje se i publikační činnosti, dále pořádá i Mezinárodní bienále grafického designu.

11Moravské náměstí 1a, 662 26, Brno

Místodržitelský palác

Moravské galerie se jako jediné muzeum umění v ČR zabývá výtvarnou kulturou zcela komplexně. Pracuje jak s volným uměním – malbou, kresbou, grafikou a plastikou od nejstaršího období po současnost, tak s fotografií, užitým uměním, grafickým designem a architekturou. Galerie mimo trojici výstavních budov spravuje také Jurkovičovu vilu a Rodný dům Josefa Hoffmana. Pro veřejnost organizuje odborné přednášky a věnuje se i publikační činnosti, dále pořádá i Mezinárodní bienále grafického designu.

12Jana Nečase 335, 616 00, Brno

Jurkovičova vila

Moravské galerie se jako jediné muzeum umění v ČR zabývá výtvarnou kulturou zcela komplexně. Pracuje jak s volným uměním – malbou, kresbou, grafikou a plastikou od nejstaršího období po současnost, tak s fotografií, užitým uměním, grafickým designem a architekturou. Galerie mimo trojici výstavních budov spravuje také Jurkovičovu vilu a Rodný dům Josefa Hoffmana. Pro veřejnost organizuje odborné přednášky a věnuje se i publikační činnosti, dále pořádá i Mezinárodní bienále grafického designu.

13Radnická 4, 602 00, Brno

Galerie TIC

Galerie působí na brněnském poli již od konce šedesátých let minulého století. V současnosti se soustředí na prezentaci současného umění a zahrnuje tři prostory - Galerii mladých prezentující nejmladší generaci, Galerii U Dobrého pastýře sloužící již etablovaným umělcům a Galerii Kontext, kde se objevují výstavy pod vedením externích kurátorů. Z iniciativy galerie se v březnu 2020 zrodil také umělecký výzkum s názvem Černá skříňka sloužící k reflexi pandemické situace v kulturním provozu.

14Komenského nám. 2, 602 00, Brno

Galerie Pitevna

V suterénu bývalé Lékařské fakulty se pitvají těla uměleckých děl. Pod kurátorským vedením Petra Kamenického a Jany Nedomové byly chirurgické operace vystřídány jiným druhem operací: vizuálními, myšlenkovými, prostorovými. Výstavy se vždy dotýkají současného uměleckého dění a zůstávají věrné původní funkci tím, že nesetrvávají na povrchu, ale kladou si otázky pronikající dovnitř. Čistota a chlad místa poskytují prostor pro kontemplaci a návštěvníka staví do pozice výzkumníka či pozorovatele.

15Poříčí 7, 603 00, Brno

Pedagogická fakulta MU

V nejvyšším patře budovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity nás vítá nápis „Tato realita byla přivlastněna uměním“ v souladu s tím, jak nás má umění povznášet a spojovat s nedosažitelným. Ani po vzniku Fakulty výtvarných umění VUT v roce 1992, na kterou se přesunulo ryze umělecké vzdělávání, nezůstává katedra jen centrem učitelského výcviku, ale také organizuje výstavy, nabízí studium galerijní pedagogiky nebo vede šestici univerzitních galerií, mezi nimi například Galerii Černá linka.

16třída Kpt. Jaroše 31, 602 00, Brno

Strom Art Gallery

Strom Art Gallery je ukryta v secesní budově na třídě Kapitána Jaroše. Galerie prezentující zejména současné umění a mladé umění nabízí velkorysý prostor v podobě tří propojených místností. Kurátorsky prostor zaštiťují Petr Kamenický a Markéta Žáčková. Prostory galerie překvapí návštěvníka i při opakované návštěvě, jelikož na základě aktuální výstavy rafinovaně proměňují svůj vzhled, aby v rámci kontextu vystavovaných děl zdůraznily dialog umění a prostoru.

17Dominikánská 348, 602 00, Brno

Dům pánů z Kunštátu

Dům pánů z Kunštátu je jedním z výstavních prostorů Domu umění města Brna a hostí skupinové i monografické výstavy reagující na otázky kladené současnou uměleckou scénou. Nynější ředitelkou je Terezie Petišková, která program obohatila o prostor pro výzkum, umělecký experiment a centrum nových médií s názvem Vašulka Kitchen Brno. Dům umění stojí také za projektem Brněnského architektonického manuálu, za přehlídkou umění Brno Art Open a za mezinárodním rezidenčním programem BAiR.

18Dominikánská 348/9, 602 00, Brno

G99

Galerie G99 se nachází v Domě pánů z Kunštátu. Věnuje se současnému vizuálnímu umění v mezinárodním kontextu ve spojení se specifickým místem působení. Cílem G99 je být variabilní a mezioborovou platformou, která reaguje na různorodé potřeby a nabízí možnosti. Od roku 2017 spadá pod rezidenční program Domu Umění Města Brna Brno Artists in Residence.

19Údolní 244/53, 602 00, Brno

Galerie FaVU

„Poznáš v davu, kdo je z FaVU?“ Tento hravý se nachází na zdi před branami budovy na Rybářské ulici, kde se Fakulta výtvarných umění původně nacházela. Dnes najdeme její sídlo působící pod Vysokým učením technickým na rohu Údolní a Úvozu. Současná FaVU nabízí sedmnáct ateliérů včetně tzv. Visiting Artist's Studia, umožňující zažít semestr pod vedením hostujícího umělce či umělkyně. FaVU rovněž disponuje vlastním výstavním prostorem poskytujícím prostor pro díla nejmladších autorů.

20 Orlí 22, 602 00, Brno

Postpost gallery

Postpost gallery je nezávislé experimentální místo pro prezentaci současného umění ve vitríně u kavárny Spolek. Projekt založený v roce 2021 navazuje na fenomén off-space galerií v Brně. Prostor vznikl se záměrem podpory volných realizací autorek a autorů a alternativního vystavování současného umění bez ohraničení daným médiem či prostorem. Kurátorsky a koncepčně se orientuje na udržitelnost umění, na boj proti nadprodukci obsahů i forem a na artikulaci nejistot a krizí současnosti.

21Špilberk 210/1, 602 00, Brno

Muzeum města Brna

Muzeum města Brna, významná muzejní instituce s více než stoletou tradicí, sídlí od roku 1960 v NKP Hrad a pevnost Špilberk. Výtvarnému umění se věnují expozice: Rakouská Morava, ale také Moderna, na kterou časově navazuje Od moderny po současnost, meziválečnou architekturu představuje expozice O nové Brno. Každoročně se zde konají krátkodobé výstavy současných výtvarných umělců tvořících v Brně. Kromě Špilberku muzeum spravuje funkcionalistickou Vilu Tugendhat, Měnínskou bránu a Arnoldovu vilu.

22Bratislavská 67, 602 00, Brno

Muzeum romské kultury

Muzeum otvírá cesty ke kořenům romské identity a přispívá k toleranci a vzájemnému porozumění. V evropském kontextu jde o unikátní instituci, která globálně dokumentuje kulturu Romů a Sintů, respektive mnoha romských subetnických skupin a komunit. Dnes spravuje fondy tradičních řemesel a profesí, typů obydlí, vybavení interiéru, oděvu a šperku, výtvarného umění, písemného materiálu, plakátů, audio, foto a videodokumentací, stejně tak jako ohlasy kultury Romů v majoritní kultuře.

23Lazaretní 1, 615 00, Brno-Židenice

Industra Art

Kulturní místo, které je symbiózou všech smyslů – to je Industra. Neotřelá galerie podporuje začínající i etablované umělce formou kolektivních i individuálních výstav. Prostor zahrnuje také kavárnu a prostory Divadla Feste, jež jsou součástí vizuálních zážitků a zároveň jejich doplňující kulisou. Život Industře vdechl v roce 2012 tým Pavla Stratila a Jakuba Konvicy. Industra se z bývalých mrazíren nově přestěhovala do továrního areálu Nové Zbrojovky, který nyní prochází bouřlivým vývojem.

24Lidická 40, 602 00, Brno

Galerie Umakart

Galerii Umakart pravděpodobně „navštívil“ nejeden obyvatel Brna, aniž by o tom měl tušení. Výkladní skříň u zastávky Antonínská byla v roce 2008 díky iniciativě studentů Fakulty výtvarných umění proměněna v živý orgán, pravidelně transformující svůj obsah. Výloha nabízí příležitost k neustálé interakci s uměním, jako místo k vidění běžně neviděného a zejména k neinvazivnímu rozšiřování obzorů. V kurátorském vedení instituce se vystřídala řada dnes významných umělců a umělkyň.

25Zelný trh 9, 602 00, Brno

Terén

Terén je dramaturgická a produkční platforma bez vlastního souboru a stálé scény, která celoročně produkuje divadelní a hraniční umělecké projekty. Od roku 2019 působí jako třetí scéna Centra experimentálního divadla. Na místo jedné vývěsní estetiky buduje estetickou diverzitu. Zkoumá rozhraní, ve kterém se může současné divadlo pohybovat a jaké nástroje si pro svou komunikaci dokáže volit. Své produkce uvádí v divadelních sálech i ve specifických prostorách urbánní krajiny.

26Rybkova 23, 602, 00 Brno

Open Studios Art Hub

Open Studios se zaměřuje na různorodost brněnské scény, kterou tvoří jak čerství absolventi, tak umělkyně a umělci, kteří se sem přestěhovali, i etablovaní malíři, sochaři či konceptualisté. Platforma pracuje na ustavičném mapování městských klastrů, ve kterých umělci žijí a tvoří, aby na jeden víkend v červnu otevřela ateliéry široké veřejnosti. Festival by měl zároveň ukázat, jak široké je současné umění, přístupy k němu i způsoby přemýšlení jednotlivých umělkyň, umělců, či uměleckých skupin.

27Moravské nám. 127, 602 00, Brno

Univerzitní kino Scala

Scala je místo s téměř stoletou tradicí kinematografického provozu. Za nejnovější érou kina stojí Masarykova univerzita a Aeropolis, kteří společně zajišťují celoroční program. Kino tak slouží studentům, akademikům i široké veřejnosti. Kromě klasické filmové produkce přináší živé přenosy z operních i činoherních scén, přednášky, debaty, festivaly, koncerty či divadelní inscenace. Součásti kina je i Studio Scala sloužící k filmovému vzdělávání a rozvíjení tvůrčích schopností pomocí workshopů.

28Cihlářská 19, 602 00,16.6034337 Brno

Galerie Art

Galerie působí ve foyer brněnského Kina Art. Dominantní se zde stává klasické lineární vnímání výstavy, kterému se umělci většinou přirozeně podvolují i přesto, že prostor pro experiment zůstává otevřený. V současnosti ji spravuje seskupení Grau kllktv jakožto pohyblivý prostor dlouhodobých i dočasných projektů. Nehledá stálý tvar a místo, pracuje s příležitostí a žije okamžikem. V roce 2018 začalo vedle výstavních aktivit rozvíjet publikační platformu Grau Chronicles.

29Zelný trh 6, 659 37, Brno

Moravské zemské muzeum

Muzeum je druhou nejstarší muzejní institucí v ČR s rozsáhlými sbírkami zahrnující materiály především z oborů přírodních a společenských věd. V současnosti působí v šesti brněnských budovách a třech mimobrněnských. Návštěvníci se v nich mohou seznámit jak s faunou či nerosty Moravy, tak s původem a vývojem člověka či několika historickými etapami na tomto území z pohledu osídlení. Dále se věnuje i významným brněnským rodákům Gregoru Mendelovi a Leoši Janáčkovi.

30Veveří 470/28, 602 00, Brno

Centrum pro studium raného novověku

Společenství pedagogů, studentů a absolventů Semináře dějin umění při Filozofické fakultě MUNI vzniklo z iniciativy historika umění Jiřího Kroupy. Nabízí zázemí pro studium renesanční a barokní vizuální kultury a zároveň je i platformou pro prezentaci výzkumů a událostí spojených s těmito obdobími. Zasazuje se také o vzdělávání v podobě setkávání s vědci a kurátory nebo pomocí filmového klubu. S brněnským Domem umění spolupracuje na dlouhodobém cyklu přednášek R’n’B (Renesance & Baroko).

31Dvorská 2, 678 01, Blansko

Galerie města Blanska

Galerie města Blanska prezentuje současné umění ve dvou výstavních prostorech ve formě samostatných i skupinových výstav napříč žánry. Kromě toho nabízí i široký doprovodný program ve formě komentovaných prohlídek, výtvarných edukačních ateliérů pro děti, workshopů pro dospělé, či sérii pracovních listů NA DOMA. Tento rok nabídku doplňuje o pravidelný cyklus odborných přednášek a diskuzí UMĚNÍ V KONTEXTU a SITUací umění ve veřejném prostoru.

32Malinovského nám. 2, 602 00, Brno

Vašulka Kitchen Brno

Centrum umění nových médií – Vašulka Kitchen Brno (VKB) je prostor pro výzkum, umělecký experiment a neformální vzdělávání v oblasti umění nových médií. Tvoří jej studijní archiv Woodyho a Steiny Vašulkových, expozice jejich vybraných děl a studovna. Pravidelně zde probíhá program pro veřejnost, včetně přednášek, koncertů, výstav, prezentací, dílen, projekcí a seminářů.

33Křenová 291/10, 602 00, Brno

Schrott Gallery

Galerie je umístěna v prostoru továrny ze začátku 20. století v blízkosti bývalé textilky Vlněna. Působí v symbióze se sousední pivnicí Schrott, od které se postupně prostorově oddělila. Výstavní plán se profiluje k fotografii, nicméně ji doplňuje i malba, socha, kresba či užitá grafika. Galerie dává prostor jak etablovaným tvůrcům současného umění činnými v Brně a okolí, tak nejmladší generaci studentů.

34Kobližná 4, 602 00, Brno

Knihovna Jiřího Mahena

Období první republiky přineslo Československu řadu veřejných knihoven a ani Brno nebylo výjimkou. Knihovna, to už nemělo být jen místo, kde se půjčují knihy, měla to být instituce systematicky vzdělávající a vychovávající, jak ji definoval zakladatel a organizátor brněnského kulturního života Jiří Mahen. I dnes knihovna navazuje na jeho odkaz, je důležitým komunitním centrem a podílí se aktivně na kulturním životě. Na Ústřední knihovnu navazuje síť poboček v jednotlivých městských částech.

35výloha v pasáži u Velkého Špalíčku, Dominikánská 342

45 000 l: Objem pro angažovanou architekturu

Čtyřicet pět tisíc litrů je objem vystupující mimo zdi instituce do veřejného prostoru pasáže v centru Brna. “Galerie” si klade za cíl konfrontovat (se) s každodenní realitou a problémy současné architektury s jejími interdisciplinárními přesahy. Výstavní program hledá aktuální společenské témata, dává je do kontextu města a místa, s čímž souvisí také otázka, jak je vystavovat a komunikovat s kolemjdoucími návštěvníky prostřednictvím formátu výkladní skříně.

36Jundrov, Veslařská, zahradkárska kolonie

ssesi.space

Ssesi space je prostor pro objevování a experimentování. Dočasná autonomní zóna. Děláme ze hry práci a ze práce hru. Je o péči, přátelství a bratrství. Bezpečný a nesoudící prostor. Místo pro mezidruhovou diskuzi. Je nomádské a multilokální. Nyní se nachází v zahradě/lese v kopcích brněnského Jundrova.