RECYKLUJ! / Animace pro 3.-4.ročníky ZŠ / výstava Má Vlast

22. 4.  11.00  Industra

Edukační program RECYKLUJ! k instalaci Hynka Skotáka Má vlast v Galerii Industra

Zážitkový program seznámí žáky s aktuálním vystaveným dílem, které spojuje vizuální formu, zájem o materiál a jeho původ se společenskou kritikou. Znepokojivé propojení vlasteneckého symbolu s velkým množstvím recyklovaného materiálu přinese první podněty pro diskuzi.
Seznámení se s další tvorbou Hynka Skotáka se pak stane odrazovým můstkem pro aktivní program plný úkolů, které seznámí žáky s jednotlivými kroky recyklace plastového odpadu zážitkovým způsobem. Zároveň poukážeme na aktuální nesmyslnou praxi ve výrobě a recyklaci plastů v ČR a navrhneme řešení pro každého z nás, které můžeme uplatnit v každodenním životě.
Během programu si žáci prohloubí komunikativní a sociální kompetence spadající do oblasti Umění a kultury a oblasti Člověk a příroda.

V případě zájmu (i o termíny mimo BAW) nás neváhejte kontaktovat emailem.
Vstupné: 40 Kč na žáka / pedagog zdarma

Program vytvořila studentka Lucie Jasparová Katedry výtvarné výchovy PdF MU oboru Galerijní pedagogika pod vedením Andrey Kaňkovské v koordinaci s Annou Königovou a Hynkem Skotákem.