Ka3ka3: Modré světlo

19. 4.  18.00  Galerie Edikula

Projekt Modré světlo vytvořený umělkyní, vystupující pod pseudonymem Ka3ka3 [kaškaš], je výsledkem hledání souvislostí mezi digitálním světem a mezilidskými vztahy. Výstava se tak dotýká rozrůstajícího se fenoménu sociálních sítí, které v posledních letech radikálně proměnily naši vzájemnou komunikaci na několika rovinách, jako i proměny jazyka, který běžně užíváme. Příkladem může být termín přítel, který v prostředí internetu nabývá nového významu. V současné době totiž přítelem nemusí být nutně označován člověk, který je nám skutečně blízký. S nástupem Facebooku se tento pojem proměnil a často označuje i někoho, koho jsme v reálném světě nikdy nepotkali. Tuto sémantickou proměnu reflektuje vystavený objekt - “závěsný textilní kokon” vytvořený z oblečení získaného od svých přátel, který je při každé ze svých instalací pozměněn. Dílo navíc vybízí návštěvníky k interakci, čímž celou myšlenku proměny upevňuje. Galerie Edikula tímto projektem navazuje na předchozí výstavy Modrého světla například v Oblastní galerii Jihlava (2021) a na festivalu Sochy v Zahradě, který se koná každoročně v Kroměříži (2019).