Prezentace workshopů Evy Koťátkové, Elišky Hanzlové a Futuropolis

20. 4.  14.00  Kino – Divadlo – Kavárna - Veletrhy Brno

Prezentace workshopů s Evou Koťátkovou a Eliškou Hanzalovou z projektu Futuropolis: škola emancipace

Eva Koťátková s Futuropolis v odpolední přednášce a workshopu představí projekt Futuropolis, jejich workshopy a se studenty KVV PdF MU otevře diskuzi o transformativním vzdělávání.

Co utváří veřejný prostor, ve kterém se pohybujeme? Jaké hlasy v něm zaznívají a jaké hlasy jsou z něho vytěsňovány? Jaké je v něm místo pro imaginaci a vize, naše emoce a touhy, když většinu prostoru zabírají slogany reklamních kampaní a jejich dominantní vizualita? Co bychom viděliy, kdyby se město zbavilo těchto vrstev? Co bychom naopak do takového "vyklizeného" města vnesliy abychom vylepšili*y jeho fungování?

Futuropolis: škola emancipace je tříletý experimentální projekt, který se pokouší vnést do českého vzdělávacího prostředí přístup kritické pedagogiky Paula Freireho, kombinovaný s metodami systémového myšlení a myšlení o budoucnostech či s důrazem na zapojení emocí, smyslů, umění a imaginace. Cílem projektu je zkoumat, jak lze dělat transformativní vzdělávání, tedy takové, které vede k proměně jednotlivce, kolektivů i společnosti.

Na akci se registrujte mailem

www.futuropolis.cz

Foto z akce: Jana Ovčáčková