Pozapomenutý odkaz novokřtěnců. Keramická výroba a nožířství

22. 4., 24. 4., 23. 4.  09.00  Moravské zemské muzeum

Výstava v Kapli Paláce šlechtičen představuje jedinečnou možnost seznámit se s unikátními doklady dovednosti novokřtěneckých keramiků a nožířů, které zároveň patří k nejcennějším sbírkovým předmětům Moravského zemského muzea a které byly zakoupeny v nedávné době od soukromého sběratele.
Do života jižní Moravy v 16. století významně zasáhli příslušníci náboženské skupiny novokřtěnců, jež vznikla v roce 1525 ve Švýcarsku jako součást reformačního hnutí renesanční Evropy. Novokřtěnci byli kvůli radikalismu svých názorů velmi pronásledování a své útočiště nacházeli v tolerantním prostředí jižní Moravy. Poprvé se zde objevili v roce 1526 v Mikulově. Střediskem novokřtěnců se později staly Hustopeče, kam v roce 1533 dorazil tyrolský rodák, kazatel Jakub Hutter.
V době svého největšího rozkvětu v letech 1565-1592 zahrnovala jihomoravská novokřtěnecká obec kolem 56 usedlostí (nazývány Haushaben, odtud patrně název habán) s přibližně 20 tisíci obyvatel. Stoleté působení novokřtěnců zanechalo v moravském prostředí zřetelné stopy.