Pod kontrolou / Under the surveillance

24. 4.  16.00  45 000 l: Objem pro angažovanou architekturu

Pod kontrolou / Under the surveillance
Eva Truncová
24. 4.—24. 7. 2022

Instalace je přístupná Po–Ne 00.00–00.00

"Dohledové systémy mají preventivní i penalizační charakter a jejich přítomnost je dnes intuitivní a jen málokdy zpochybňována. Foucault popsal, že statistické zpracovávání informací o populaci, a jeho následná aplikace, je už od 19. století neodmyslitelná složka moci v moderním státu.
Víra, že vystavěné prostředí může chování ovlivňovat, nebo dokonce vědomě konstruovat celou společnost, je architektům vlastní a objevuje se v této profesi v různých mutacích od osvícenství až dodnes. I dnes je prostředí dále navrhováno s cílem usměrňovat lidské chování, zamezit kriminálnímu jednání a selektovat vhodné a nevhodné “uživatele”. Někteří autoři dnes mluví o militarizaci veřejného prostoru v souvislosti s jeho úpravami, které mají zabránit jak "antisociálnímu chování", tak jej i budovy ochránit před potenciálními hrozbami. Obdobně jako jsou selektováni žádoucí a nežádoucí uživatelé, je ve vyčleněných městských prostorách sestavován seznam žádoucích a nežádoucích činností."

Nový výstavní prostor vzniká pod záštitou Fakulty architektury VUT v Brně.

Foto z akce: Jana Ovčáčková