ODĚVNÍ WORKSHOP S LIBĚNOU ROCHOVOU (CZ/UA)

22. 4., 23. 4., 24. 4.  10.00  Uměleckoprůmyslové muzeum

ODĚVNÍ WORKSHOP S LIBĚNOU ROCHOVOU
PÁTEK, 22. 4. – NEDĚLE, 24. 4. 2022, UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM – DESIGNLAB
Oděv spojuje. Propojení světů, propojení kultur aneb šijeme pro radost pod vedením Liběny Rochové, jedné z nejvýznamnějších českých oděvních designérek. Workshop pro ukrajinské ženy proběhne ve spolupráci se studenty oboru Ekotextil design SŠUD. Završením workshopu bude módní přehlídka v rámci květnových Art Design Fashion Days. Více informací na edukace@moravska-galerie.cz. Účast zdarma.

ШВЕЙНИЙ ВОРКШОП ЗА УЧАСТІ ЛІБЕНИ РОХОВОЇ
П'ЯТНИЦЯ, 22. 4. – НЕДІЛЯ, 24. 4. 2022, UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM – DESIGNLAB
Одяг об'єднує. Дружба світів, знайомство між культурами або інакше - шиймо із задоволенням під керівництвом Лібени Рохової, однієї з найвідоміших чеських дизайнерок. Воркшоп організований для українських жінок за співпраці зі студентами факультету Екологічного текстилю Художньо-дизайнерського коледжу. На завершення на усіх учасників очікує показ в межах травневих Art Design Fashion Days. Більше інформації: edukace@moravska-galerie.cz. Участь безкоштовна.

Foto z akce: Lenka Trčková