MICHAEL ČERVENKA: ODRAZY

15.00  Schrott gallery

Schrott Gallery přináší v průběhu Brno Art Week ještě jednu výstavu věnovanou jiné královské disciplíně - mistrovskému akvarelu.

Stále se pohybujeme na hladině vod, tentokrát jsou však provedeny v akvarelu. Specifickým rysem Červenkovy tvorby je pro tuto techniku nejen méně obvyklý větší formát, a také volné kaligrafické tahy, kombinované s více impresionistickým přístupem. Hlavním pojícím motivem je odraz vodní hladiny. Hladina se zde stává zrcadlem, které odráží mnohem pozitivnější realitu, nežli je samotné prostředí. "Zrcadla” umístěná v mokřadech a bahnitých cestách tak na moment rozsvěcují tato místa a vytváří iluzi krásy, v místech jinak relativně ponurých. Vodní hladina navíc světlo odráží pouze z určitého úhlu pohledu, který je proto určující pro samotnou kompozici a motiv obrazu. Nejedná se však o snahu vytvořit realisticke pojetí vodních hladin a okolního prostředí, ale o to nalézt co nejjednodužší iluzorní zkratku, kdy z několika málo tahů vzniká po určitém odstupu realistická iluze místa a odrazu, avšak v detailu působí téměř abstraktně.