Pseudoreality

24. 4.  18.00  Galeryje 9

Výtvarník David Kozák ve své tvorbě využívá celou řadu vyjadřovacích prostředků. Jeho doménou je malba, ale velmi často pracuje také s modifikovanou fotografií, digitální a audiovizuální tvorbou. Řadu let se věnuje i hudební produkci, která je syntézou více hudebních stylů elektronické hudby. Všechna zmíněná média skýtají dostatek prostoru pro experiment a testování hranic snesitelnosti pro autora i pro konzumenty jeho tvorby. Typická je pro něj reflexe soudobých společenských problémů a otevřeně manifestovaný odpor k mainstreamu, konzumu a masmédii prosycenému životu s kritickým a ironizujícím tónem. Mimo tzv. hmatatelnou realitu nachází inspiraci ve sférách psychologických fenoménů a subjektivního prožitku. Je fascinován snovými rovinami, podvědomými obsahy mysli, podprahovými záznamy, fantaziemi i zdánlivou nahodilostí prožívání, které sám u sebe dokumentuje a vkládá je do svých autorských cyklů.

V rámci vernisáže 24. 4. proběhne audioperformance modulární elektroniky v podání DWO, Eidam a Dark8zi.