... de vo ZEM!

20. 4.  13.00  Pedagogická fakulta MU

Výchova uměním má v našem vzdělávacím systému nezastupitelnou roli, jakožto nedílná součást lidské existence může přispívat k pochopení a poznávání uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu přístupu ke kulturní i sociální diverzitě a potřebám různorodých skupin a národů.

Studenti předmětu Umění a tvorba se ve čtyřech semestrech snažili najít cestu k umění, ale především sami k sobě. Ožily tak jejich vlastní příběhy, autentická vyprávění i vzpomínky.

Výstava prezentuje díla vytvořená v letech 2020 - 2022.