Animace pro SŠ | Brno conceptual | expozice Od moderny po současnost

21. 4.  09.30  Muzeum města Brna

Galerijní animace pro středoškoláky má podobu netradiční prohlídky expozice Od moderny po současnost. Proč konceptuální umění posunulo hranice umění, kteří umělci brněnského prostředí „šli cestou konceptu“ a co je k tomu vedlo (M. Palla, V. Stratil, V. CHalánková). Součástí programu je výtvarná akce, ve které žáci poznávají současné umění v souvislostech. Během animace se pokusíme na dálku spojit s některým z vybraných umělců.
Program realizuje Tuan Anh Do Huu, student Katedry výtvarné výchovy PdF MU pod vedením Andrey Kaňkovské, ve spolupráci s Barborou Svátkovou z Oddělení muzejní pedagogiky Muzea města Brna.

Na objednání: gymnázia, SŠ ( i mimo termín Brno Art Weeku)

Vstupné: 70 Kč / žák