Edukační program pro SŠ k výstavě Lenky Vítkové

19. 4.  13.00  Fait Gallery

Lenka Vítková. Přicházím, nevím s čím, někde začnu, nějak se zachovám: Tvořit a komunikovat skrze texty a obrazy

Edukační program pro (umělecké) střední školy

Jak lze skrze abstraktní obraz vyprávět naše myšlenky a pocity?
V rámci Brno Art Week se nad touto otázkou zamyslíme v prostoru Fait Gallery, kde nyní probíhá výstava Lenky Vítkové (*1975) s názvem První kniha emblémů. Lenka Vítková zde představuje obrazy doprovázené fragmentálním textem a nechává tak diváky nahlédnout do své tvůrčí praxe, kterou si v rámci programu vyzkoušíme i my. Necháme se zasáhnout, unést a pohltit našimi emocemi, myšlenkami, zážitky, lidmi a jejich tvorbou kolem nás. Staneme se součástí galerie a budeme tvořit, jakkoliv se jen dá... dokud nám to naše tělo dovolí. V galerii vznikne několik artefaktů, které budou ukázkou umělecké skupinové tvorby, protože nikdo z nás nezůstane do konce programu na svém místě.
Průřezovými tématy programu jsou Osobnostní a sociální výchova a Český jazyk a literatura.

Výstava potrvá do 7. 5. 2022.

Edukační program vytvořila studentka Katedry výtvarné výchovy oboru Galerijní pedagogika: Gajane Achverdjanová pod vedením Andrey Kaňkovské a se supervizí Susan Maly.